Annet Goltstein

Annet Goltstein is een facilitator die zich toelegt op het creëren van een constructieve omgeving voor strategische dialogen en innovatieprocessen. Haar benadering stimuleert deelnemers om actief bij te dragen aan het vinden van oplossingen, wat leidt tot duurzame verandering en ontwikkeling. Als moderator van het inwonersberaad Vijfheerenlanden bracht Annet deze expertise in.

Betrokken projecten

Vijfheerenlanden

Burgerberaad in 2023 met 80 gelote inwoners over de toekomst van sociale ontmoetingsplaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden.

Lees meer

Proeverij

De proeverij burgerberaden biedt concrete antwoorden op cruciale vragen en praktische inzichten in de taken en rollen rondom burgerberaden.

Lees meer

Training

Versterken van de kennis en ervaring van gespreksbegeleiders van burgerberaden voor open en productieve gesprekken.

Lees meer