Samen werken aan een sterke democratie

Onze aanpak

Kenmerkend voor team burgerberaad

Onafhankelijkheid, eigenaarschap en ‘ieder telt’ zijn kernwaarden voor Team Burgerberaad. Wij zijn geschoold in het bevorderen hiervan.

Onze begeleiding kenmerkt zich door ‘niet leiden maar volgen’. Werkvormen en interventies zijn afgestemd op de groep en de fase in het proces.

In een burgerberaad komen mensen samen met heel verschillende achtergronden. Juist die verschillen maken wij productief.

We houden scherp in de gaten wat er onderliggend speelt en bieden ruimte aan stemmen van deelnemers die vaak niet gehoord worden of van daarbuiten, zoals die van toekomstige generaties, dieren en de natuur.

De voorstellen waar het beraad naartoe werkt, worden zo concreet mogelijk geformuleerd. Ze beschrijven niet alleen de gewenste oplossingsrichting maar ook de vraag: hoe die te realiseren?

Rollen die wij vervullen

TeamBurgerberaad doet alles wat nodig is om een beraad tot een succes te maken!

Voorbereiding en advies

Wij begeleiden in het maken van cruciale afspraken met politici en bestuurders over de vraagstelling en het mandaat voorafgaand aan het beraad. We brengen kennis in over de loting van deelnemers via onze partner Sortition Foundation om een representatief beraad te garanderen. Een burgerberaad met kwaliteit eist in alle fasen aandacht voor de doelen van het beraad én voor de onafhankelijkheid.

Voorzitterschap

De voorzitter (of voorzittersduo) heeft oog voor het proces, de groep, de opdrachtgever en het resultaat. Onze voorzitter is daarbij verbindend en de hoeder van het geheel.

Procesontwerp en moderatie

Ons ontwerp faciliteert leren, overleg en besluitvorming, waarbij open communicatie centraal staat. Onze ervaren moderatoren begeleiden het beraad van begin tot eind.

Projectleiding en event-management

Een gestroomlijnde organisatie is onze belofte in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen. Graag ondersteunen we bij locatiekeuze en -inrichting; aankleding en techniek; catering; een warme ontvangst en een logistiek die klopt.

Gespreksbegeleiding

Onze ervaren begeleiders hanteren diverse technieken om constructieve dialogen te bevorderen. We trainen ook lokale gespreksbegeleiders.

Overige taken

Ook de overige taken in een burgerberaad verzorgen wij op professionele wijze. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: relatiebouwer (goed contact onderhouden met alle deelnemers en andere betrokkenen); communicatie (ook mbt de voortgang van het beraad); kennismoderatie (verzamelen van kennis en experts, toegankelijk maken hiervan; en toetsing op uitvoerbaarheid; verslaglegging; technische ondersteuning; evaluatie en begeleiding van de opvolging/monitorgroep;

ALS AMBTENAAR of raadslid OP ZOEK NAAR MEER KENNIS EN INFORMATIE?

Doe dan mee aan onze masterclass!