Proeverij Burgerberaden

Met burgerberaden als opkomende vorm van versterking van de lokale democratie, ontstaat in veel gemeenten de vraag: hoe pakken we dat aan? In opdracht van Bureau Burgerberaad, deelden experts van Team Burgerberaad (Louise, Katrien, Annet en Ernst) hun kennis en ervaring met diverse gemeenten. De proeverij biedt concrete antwoorden op cruciale vragen en praktische inzichten in de taken en rollen rondom burgerberaden. Op basis van concrete cases en ervaringen, worden ambtenaren en raadsleden voorzien van de benodigde bouwstenen om succesvol met burgerberaden aan de slag te gaan.

Burgerberaden in de lift

In veel gemeenten staat de implementatie van burgerberaden hoog op de agenda. Dit komt tot uiting in maar liefst 28 coalitieakkoorden waarin de introductie van burgerberaden is aangekondigd. Echter, deze vorm van participatie is voor veel ambtenaren nieuw en kan vragen oproepen over de meerwaarde ervan, evenals de inzet van middelen.

Leren van Experts

Leden van Team Burgerberaad (Louise, Katrien, Annet, en Ernst) hebben in opdracht van Bureau Burgerberaad in 2022 en 2023 presentaties gegeven en advies verstrekt over burgerberaden in diverse gemeenten. Deze ervaringen hebben bijgedragen aan een schat aan kennis en inzichten die gedeeld worden tijdens de proeverijen.

Bureau Burgerberaad heeft hiervoor ook het open aanbod Masterclasses, waar onze teamleden aan bijdragen.

 

Doel en inhoud

De proeverij is ontworpen om overheden te ondersteunen bij het zetten van een volgende stap richting burgerberaden. Het biedt heldere antwoorden op de cruciale vragen: ‘Waarom zouden we het wel/niet doen?’ en ‘Is een burgerberaad de investering waard?’. Daarnaast krijgen deelnemers inzicht in de taken, rollen en bevoegdheden met betrekking tot burgerberaden.

 

Praktische bouwstenen

De proeverij bouwen voort op concrete cases en ervaringen van gemeenten en andere overheden. Hierdoor krijgen ambtenaren praktische handvatten om burgerberaden succesvol te integreren in hun beleidsprocessen.

De proverij voor ambtenaren is een waardevolle stap richting een meer participatieve en inclusieve vorm van lokale besluitvorming, gesteund door de expertise van Team Burgerberaad.

Mede mogelijk gemaakt door..

Louise Boelens

Louise Boelens

Expert in burgerberaden als toezichthouder en trainer, en ervaren proces- en gespreksbegeleider met oog voor de dynamiek en onderstroom in groepen.

Lees meer
Annet Goltstein

Annet Goltstein

Ervaren facilitator die zich toelegt op het creëren van een constructieve omgeving voor strategische dialogen en innovatieprocessen.

Lees meer
Ernst Abbing

Ernst Abbing

Senior communicatieadviseur en trainer met een passie voor het democratiseren van besluitvormingsprocessen. Onwikkelaar van Primoforum.

Lees meer