Team Burgerberaad

Samen werken aan een sterke democratie

Wat is een burgerberaad?

In een burgerberaad werkt een groep gelote inwoners aan oplossingen voor een lastig maatschappelijk vraagstuk. Het beraad duurt meestal meerdere dagen en komt bijeen ofwel op verzoek van de politiek ofwel op verzoek van inwoners. Het doel en de vraag staan vast. Ook staat vast dat de opbrengst echt gaat worden gebruikt.

 

Wie is teamburgerberaad?

Wij zijn een collectief van ervaren professionals die kwalitatief goede burgerberaden realiseren. Wij staan voor de onafhankelijkheid van het burgerberaad en het eigenaarschap van de deelnemers.  Mensen moeten vrijelijk kunnen spreken terwijl ze toewerken naar een advies waarin ze zichzelf echt herkennen. Tegelijkertijd hebben we oog voor de uitvoerbaarheid van de uitkomst. Ons proces ontwerpen we gebaseerd op deze uitgangspunten.

Voor gemeenten

Veel overheden willen inwoners meer en beter betrekken bij beleidsvorming en overwegen een burgerberaad. Maar:

TeamBurgerberaad helpt je verder!

in de praktijk

Onze kennis en ervaring

Bij TeamBurgerberaad weten we veel over burgerberaden. We hebben onder andere ervaring met het adviseren over de voorbereiding, algehele projectleiding, procesontwerp, voorzitterschap, gespreksbegeleiding en het geven van trainingen. Graag vertellen we daar meer over.

Annet Goltstein

Annet Goltstein

Ervaren facilitator die zich toelegt op het creëren van een constructieve omgeving voor strategische dialogen en innovatieprocessen.

Lees meer
Hans Broeks

Hans Broeks

Ervaren gespreksbegeleider en relatiebouwer die zijn passie voor maatschappelijke betrokkenheid combineert met lokale actie.

Lees meer

Amersfoort

Inwonerraad in 2023 die een belangrijke stap vormde in het betrekken van burgers bij de ontwikkeling van het toekomstige energiesysteem in Amersfoort.

Lees meer

Proeverij

De proeverij burgerberaden biedt concrete antwoorden op cruciale vragen en praktische inzichten in de taken en rollen rondom burgerberaden.

Lees meer

Kom met ons in gesprek

Stel je vraag en wij vinden zeker een manier om daar een antwoord op te vinden!