Team Burgerberaad

Samen werken aan een sterke democratie

Wat is een burgerberaad?

In een burgerberaad werkt een groep gelote inwoners aan oplossingen voor een lastig maatschappelijk vraagstuk. Het beraad duurt meestal meerdere dagen en komt bijeen ofwel op verzoek van de politiek ofwel op verzoek van inwoners. Het doel en de vraag staan vast. Ook staat vast dat de opbrengst echt gaat worden gebruikt.

 

Wie is teamburgerberaad?

Wij zijn een collectief van ervaren professionals die kwalitatief goede burgerberaden realiseren. Wij staan voor de onafhankelijkheid van het burgerberaad en het eigenaarschap van de deelnemers.  Mensen moeten vrijelijk kunnen spreken terwijl ze toewerken naar een advies waarin ze zichzelf echt herkennen. Tegelijkertijd hebben we oog voor de uitvoerbaarheid van de uitkomst. Ons proces ontwerpen we gebaseerd op deze uitgangspunten.

Voor gemeenten

Veel overheden willen inwoners meer en beter betrekken bij beleidsvorming en overwegen een burgerberaad. Maar:

TeamBurgerberaad helpt je verder!

onze aanpak

Met burgerberaden bouwen we aan de relatie burger en overheid. Het is een gezamenlijke onderneming waarbij TeamBurgerberaad staat voor de onafhankelijkheid.

Een gedegen inbedding in het ambtelijk, politiek en maatschappelijk proces is van belang. Een vraag die iedereen snapt en helder mandaat zijn voorwaarde. We helpen om relevante spelers te betrekken.

In het burgerberaad staat thuis voelen voorop. De deelnemers maken spelregels. Onze werkvormen nodigen uit tot een brede blik en het laten horen van tegengeluid. Denkers én doeners komen aan bod.

Kennis en ervaringen worden behapbaar aangeboden. Ook deelnemers doen suggesties.

Zo mogelijk verrijken we met inbreng vanuit de gemeenschap. 

We blijven leren. We helpen opdrachtgevers en gemeenschappen hun expertise te vergroten.

Deep democracy

Deep Democracy is een methodiek die elke stem in een groep waardeert, tegenstellingen onderzoekt en zo leidt tot rijkere, gedragen besluiten

Sociocratische gespreksvoering

Doelgerichte gespreksvoering die gelijkwaardigheid en openheid bevordert, waarbij besluiten worden genomen met aandacht voor de stem van elke deelnemer.

World cafe

Op informele wijze, in een café-achtige setting, werkt de groep aan het uitwerken van ideeën en voorstellen. Door slimme wisselingen heeft ieder een inbreng in meerdere voorstellen.

en nog veel meer..

We zijn ook ervaren in future search, socratische dialoog, en andere vernieuwende aanpakken. We zijn in staat om een passende aanpak te vinden voor het vraagstuk op dat moment.

Onze kennis en ervaring

Bij TeamBurgerberaad weten we veel over burgerberaden. We hebben onder andere ervaring met het adviseren over de voorbereiding, algehele projectleiding, procesontwerp, voorzitterschap, gespreksbegeleiding en het geven van trainingen. Graag vertellen we daar meer over.

Daniëlle Rap

Daniëlle Rap

Organisatieadviseur en procesbegeleider die zich richt op het versterken van ondervertegenwoordigde stemmen.

Lees meer

Friesland

Twee burgertoppen in 2019 en 2020 voor de ontwikkeling van Friesland op basis van gemeenschapskracht.

Lees meer

Kom met ons in gesprek

Stel je vraag en wij vinden zeker een manier om daar een antwoord op te vinden!