Team Burgerberaad

Samen werken aan een sterke democratie

Wat is een burgerberaad?

In een burgerberaad werkt een groep gelote inwoners aan oplossingen voor een lastig maatschappelijk vraagstuk. Het beraad duurt meestal meerdere dagen en komt bijeen ofwel op verzoek van de politiek ofwel op verzoek van inwoners. Het doel en de vraag staan vast. Ook staat vast dat de opbrengst echt gaat worden gebruikt.

 

Wie is teamburgerberaad?

Wij zijn een collectief van ervaren professionals die kwalitatief goede burgerberaden realiseren. Wij staan voor de onafhankelijkheid van het burgerberaad en het eigenaarschap van de deelnemers.  Mensen moeten vrijelijk kunnen spreken terwijl ze toewerken naar een advies waarin ze zichzelf echt herkennen. Tegelijkertijd hebben we oog voor de uitvoerbaarheid van de uitkomst. Ons proces ontwerpen we gebaseerd op deze uitgangspunten.

Voor gemeenten

Veel overheden willen inwoners meer en beter betrekken bij beleidsvorming en overwegen een burgerberaad. Maar:

TeamBurgerberaad helpt je verder!

Onze kennis en ervaring

Bij TeamBurgerberaad weten we veel over burgerberaden. We hebben onder andere ervaring met het adviseren over de voorbereiding, algehele projectleiding, procesontwerp, voorzitterschap, gespreksbegeleiding en het geven van trainingen. Graag vertellen we daar meer over.

Louise Boelens

Louise Boelens

Expert in burgerberaden als toezichthouder en trainer, en ervaren proces- en gespreksbegeleider met oog voor de dynamiek en onderstroom in groepen.

Lees meer

Friesland

Twee burgertoppen in 2019 en 2020 voor de ontwikkeling van Friesland op basis van gemeenschapskracht.

Lees meer

Kom met ons in gesprek

Stel je vraag en wij vinden zeker een manier om daar een antwoord op te vinden!