Wiebe Broekema

Wiebe Broekema is een expert in levenslang leren en ontwikkelen die burgerberaden ziet als een platform voor gemeenschapsontwikkeling. Hij is betrokken bij de organisatie en uitvoering van deze beraden in Vijfheerenlanden, waar hij zijn vaardigheden als gespreksbegeleider inzet om democratische vernieuwing te faciliteren.

Betrokken projecten

Vijfheerenlanden

Burgerberaad in 2023 met 80 gelote inwoners over de toekomst van sociale ontmoetingsplaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden.

Lees meer