Burgertop Friesland

In 2016 kwamen vijfhonderd Friezen bijeen tijdens de Friese Dorpentop om te spreken over de toekomst van het platteland. In 2019 volgde de eerste Friese Burgertop met 43 diverse vertegenwoordigers, gericht op het bevorderen van positieve ontwikkelingen voor een welvarend Friesland. De Burgertop streeft naar gezamenlijke besluitvorming op basis van gemeenschapskracht. Gedurende drie weekenden werkten de deelnemers samen om een concreet voorstel te formuleren voor de Provinciale Staten. Het manifest ‘Sûn iten fan sûne grûn’ pleit voor een gezonde en duurzame samenleving in Fryslân. Mede-organisator Riejanne Bouma speelde een cruciale rol in het organiseren en uitvoeren van de Burgertop Friesland in 2019 en 2020.

Dorpen- en Burgertop:

De Friese Dorpentop van 2016 bracht vijfhonderd Friezen samen om te praten over de toekomst van het platteland.

In 2019 volgde de eerste Friese Burgertop, “Gemeenschapskracht in Actie”, met 43 diverse vertegenwoordigers, die zich richtte op het vergemakkelijken van positieve ontwikkelingen voor een welvarend Friesland. De Burgertop, gestart in oktober 2019, streeft naar gezamenlijke besluitvorming en plannen op basis van gemeenschapskracht. De 43 deelnemers, willekeurig gekozen en divers qua achtergrond, vormen een afspiegeling van de Friese bevolking. Gedurende drie weekenden werken zij samen om een concreet voorstel te formuleren voor de Provinciale Staten, dat gelijkwaardig is aan reguliere voorstellen.

Manifest:

Het manifest van de Burgertop 2019, genaamd ‘Sûn iten fan sûne grûn’, bepleit een gezonde en duurzame samenleving in Fryslân door lokale initiatieven, educatie en jeugdbetrokkenheid te stimuleren en aan te sluiten op bestaande gezondheidsinitiatieven. Dit manifest is aan de Provinciale Staten aangeboden als advies.

 

Rol:

Riejanne Bouma speelde een cruciale rol als mede-organisator en projectleider van de Burgertop Friesland in zowel 2019 als 2020. Haar expertise in procesontwerp en -begeleiding was van grote waarde voor het succes.

Mede mogelijk gemaakt door..

Riejanne Bouma

Riejanne is een onafhankelijke pleitbezorger voor burgerberaden, gedreven door diversiteit en gelijkwaardigheid.

Lees meer