Inwonerraad Amersfoort

In opdracht van het Expertteam Energiesysteem 2050 en Ministerie van EZK organiseerde Bureau Burgerberaad de Inwonerraad Energietransitie (2023) in Amersfoort, waarbij Ernst Abbing voor technische ondersteuning zorgde en Louise Boelens als gespreksbegeleider optrad.

Opdracht en opzet:

In opdracht van het Expertteam Energiesysteem 2050 en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Rob Jetten) is de ‘Inwonerraad Energiesysteem’ georganiseerd. Deze bestond uit vier bijeenkomsten in januari en februari 2023. De centrale vraag die werd voorgelegd, luidde: “Welke randvoorwaarden stellen jullie als inwoners aan het energiesysteem van 2050?”

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) fungeerde als gedelegeerd opdrachtgever en droeg de uitvoering van het project over aan een consortium bestaande uit EMMA, Bureau Burgerberaad en de Rijksuniversiteit Groningen.

Rol en resultaat:

Onze teamleden Ernst Abbing en Louise Boelens werkten namens Bureau Burgerberaad mee aan de Inwonerraad. Ernst was verantwoordelijk voor het gebruik van het softwareprogramma Primoforum. Dit werd op alle dagen ingezet en maakte het mogelijk de inbreng van de tafels meteen plenair te gebruiken. Louise werkte mee als gespreksbegeleider.

Als resultaat van de inspanningen werden er in totaal 25 voorstellen voortgebracht. Hiervan kregen 19 voorstellen de vereiste meerderheid van 66% van de stemmen. De Inwonerraad Energietransitie in Amersfoort vormde een belangrijke stap in het betrekken van burgers bij de vormgeving van het toekomstige energiesysteem.

Mede mogelijk gemaakt door..

Ernst Abbing

Ernst Abbing

Senior communicatieadviseur en trainer met een passie voor het democratiseren van besluitvormingsprocessen. Onwikkelaar van Primoforum.

Lees meer
Louise Boelens

Louise Boelens

Expert in burgerberaden als toezichthouder en trainer, en ervaren proces- en gespreksbegeleider met oog voor de dynamiek en onderstroom in groepen.

Lees meer